ספירת העומר

ערוץ ספירת העומר ישלחו שני תזכורות אחד בלילה ואחד בבוקר