הפרלמנט הביטחוני

טרור, פליליים, צבא וביטחון רק מה שמעניין רק מאומת