השקר הפלסטיני The Palestinian lie

חשיפת השקר הפלסטיני, חדשות והסברה Exposing the lies of the Arabs, news and information