צירוף – שירים ישראלים חדשים

צירוף – שירים ישראלים חדשים